Yasal uyarı

Yasal formu : SARL

Sosyal Sermaye : 663 000 €

RCS : 500248133 00026

MAYMUN kodu : 551OZ

KDV numarası : FR84 500 248 133

Ticaret unvanı : HOTEL OPERA FROCHOT

Yasal temsilcisi adı : François Binsard

Yayın Yöneticisi adı : François Binsard

Merkez adresi : 4 Sokak Frochot 75009 Paris

Böyle : +33(0)1 48 78 05 28